Szczecin,

ul. Pocztowa 11/1

- diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu i duszności

- ostre i przewlekłe zakażenia układu oddechowego

- astma i choroby alergiczne dróg oddechowych

- choroby nowotworowe płuc, konsultacje,
prowadzenie leczenia

- spirometria, testy alergiczne

Rejestracja:
tel. 0-604-977-737

pulmonolog IFG Design